Vialle kids triatlon and Hobby, Vialleman 2018 – 3. ročník
Bátovce – 22.júla 2018
ZHODNOTENIE PODUJATIA TECHNICKÝM DELEGÁTOM – Anikó Ozoráková

PROPOZÍCIE
Propozície boli zverejnené na stránke STÚ dňa 12.4.2018, v propozíciách mi chýba časový rozpis pretekov, pri dĺžke tratí ako stále, keď sú kolové počet kôl to sa týka propozícií kids a hobby triatlon, kde mi ešte chýba, ktorým smerom bicyklujú a ktorým smerom bežia, mapky tratí chýbajú (dnes aj keď poznajú preteky to patrí k propozíciám a hlavne pre nových pretekárov je to nutnosť, poznať trať), propozície sú skromne poňaté a nie sú dodržané všeobecné ustanovenia.

2018 propozície triatlon VialleMan

2018 propozície triatlon Vialle Kids

DEPO
veľkosť depa bola pre daný počet pretekárov dostatočne veľké, každý pretekár mal dostatočne veľký priestor pre svoje športové veci a bicykel, bolo dostatočne veľké a pretekári mali dostatok priestoru počas pretekov. Depo bolo vykobercované, pretekári si ukladali bicykle do áčkových kovových stojanov a každý pretekár mal pripravenú debničku pre svoje pretekárske potreby. V depe sme vytvorili priestor pre odkladanie náhradných kolies pre pretekárov a odkladací priestor pre nadbytočné veci pretekárov. Pretekári boli upozorňovaný pred vstupom do depa, že uteráky sú zakázané, môhli mať pri bedničke len jednu položku vonku- buď cyklistické tretry či tenisky, zvyšok vecí uložené v príslušnej debničke a zvlášť boli upozornení o potrebe uloženia bicyklov v smere jazdy pred cyklistickou a aj o cyklistickej časti preteku. Pár pretekárov urobilo v tomto smere priestupok, ale bez upozornenia si všetci urobili nápravu, boli ešte v depe napriek náprave upozornený, lebo priestupok je aj za zavádzanie si v depe, čo našťastie pri týchto pretekoch nebolo možné (malý počet pretekárov, bezhákové preteky a veľký rozostup pretekárov medzi sebou). Depo bolo zabezpečené kovovými zábranami a mali sme k dispozícií pomocných organizátorov pridelených do depa. Pretekári sa pri vstupe správali dôstojne a bez problémov akceptovali dané rozhodnutia rozhodcov, kontrola pretekárov prebehla očnou kontrolou a keď to bolo potrebné tak aj osobnou kontrolou.

PLÁVANIE
Presnosť dĺžky bola nameraná GPS systémom, veľkosť bójí bola dostatočná, počas pláveckej časti boli na vode dva člny jeden motorový a jeden doprevádzajúci, celú plaveckú časť som kontrolovala z brehu a aj za pomoci ďalekohľadu, pred štartom som poučila pomocných organizátorov, ktorý sa nachádzali na lodiach o potrebe kontroli pri bójkach, Teplota vody bola meraná pred každým štartom podľa stanoveného štandartu – jednu hodinu pred štartom a bola 23 stupňa a pred hlavným štartom som teplotu vody merala na viacerých miestach a mala 24,8 stupňa a neoprény boli zakázané.

CYKLISTIKA
Presnosť dĺžky bola nameraná GPS systémom a pomocou motorového vozidla, cyklistická časť preteku bola kopcovitejšia, pred prvým pretekárom bolo zabezpečené sprievodné vozidlo, preteky prebiehali bez úzavery cestnej premávky, ale v príslušných obciach boli vopred preteky nahlásené, aby neprišlo zbytočne k úrazu kohokoľvek. Označenie cyklistickej trate bolo dostatočné a na krízových miestach taktiež, na križovatkách zabezpečovali bezpečnosť pretekárov policajti. Pre hlavného rozhodcu bola zabezpečená motorka, ktorá bola využívaná počas cyklistickej časti preteku. Pretekári boli aj v priestore otočky pri depe disciplinovaný a občerstovacia stanica bola dobre zabezpečená dostatkom pitnej vody a iontového nápoja pre pretekárov, udržiavali tekutiny v chlade ako to bolo možné a pretekári mali k dispozícií banány, tyčinky a gély v dostatočnom množstve.

BEH
Presnosť dĺžky bola nameraná GPS systémom a pomocou cyklo komputera, bežecká trať je mierne zvlnená a na otočke bola zabezpečená druhá občerstvovacia stanica. Preteky prebiehali za veľmi teplého a vlhkého počasia a boli veľmi náročné nielen pre pretekárov, ale aj pre všetkých ktorý boli prítomný na preteku. Na hlavnej občerstvovacej časti preteku mali pretekári dostatok pitného režimu, tyčinky a gély v dostatočnom množstve, trochu mi chýbalo ovocie, ktoré síce mali ale v obmedzenom množstve, pre pretekárov boli pripravené špongie a voda na osvieženie tela.

OBČERSTVENIE
Po preteku mal každý pretekár a aj organizátori a aj mi rozhodcovia zabezpečenú teplú stravu a ešte v ranajších hodinách organizátor zabezpečil malé raňajky a koláče pre organizátorov a aj pre nás rozhodcov, za čo im ďakujeme.

DOPRAVA
Preteky prebiehali bez uzávery verejnej dopravy, ale na bezpečnosť pretekárov dohliadali na najkritickejších úsekoch policajti.

DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK
Nebolo poskytnuté.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Na pretekoch bola prítomná sanitka z kompletnou posádkov, zdržiavali sa v centre pretekov až do konca preteku.

POLÍCIA
Preteky prebiehali bez uzávery verejnej dopravy, ale na bezpečnosť pretekárov dohliadali na najkritickejších úsekoch policajti.

FINANČNÉ CENY
Boli podľa avizovaných propozícií dodržané.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Preteky boli merané čipovou technológiou, výsledky boli priebežne zverejňované a boli pravidelne vylepované na určenom mieste v cielovej časti preteku, kde si každý pretekár mohol skontrolovať svôj športový výkon a pre prípadné podávanie protestu.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
Vyhlásenie výsledkov bolo uskutočnené, až keď v cieli boli prvý traja pretekári z každej kategórie. Vyhlasovanie výsledkov prebehlo dobre, bolo dôstojné aj keď už pre všetkých únavné po ťažkom horúcom dni.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA VIALLEMAN MUŽI-ŽENY 2018

CELKOVÉ ZHODNOTENIE TECHNICKÉHO DELEGÁTA
Preteky v príjemnom prostredí prebehli bezproblémovo, nebolo nutné riešiť žiadne konflikty, pretekári sa napriek extrémnemu teplému počasiu správali dôstojne, boli malé porušenia pravidiel, ktoré sa riešili ústnym dohovorom a po preteku aj osobným pohovorom a dohovorom. Oceňujem prácu všetkých prítomných organizátorov, nakoľko ich počet bol obmedzený (veľmi časté, dobrovoľnícka pomoc je stále pre všetkých organizátorov veľmi ťažký „orech“), obrovské ĎAKUJEM. Preteky aj napriek malému počtu pretekárov doporučujem naďalej zaraďovať do Slovenského pohára či na M-SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *